Onderzoek naar haalbaarheid

Als ondernemer of gebouweigenaar krijg je snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden tot herbestemming van een gebouw.

‘Het avontuur van herbestemmen wil je pas aangaan als je weet wat je te wachten staat, geld kun je maar één keer uitgeven.’

Overweeg je een gebouw aan te kopen of wil je een pand herbestemmen, dan is een haalbaarheidsonderzoek een onmisbare eerste stap. Een haalbaarheidsonderzoek geeft je op eenvoudige wijze inzicht in de kansen voor herbestemming van een gebouw. De bouwtechnische staat en specifieke kenmerken van het gebouw worden onderzocht. Dit geeft helderheid en biedt inspiratie voor het inpassen van nieuwe functies.

Daarna volgen uit een marktonderzoek de behoeften van nieuwe functies. Een schetsplan verbeeldt de nieuwe functies in het gebouw. De financiële doorrekening ervan maakt de kosten, de opbrengsten en daarmee de economische haalbaarheid inzichtelijk. Het haalbaarheidsonderzoek geeft je houvast en richting in het besluitvormingsproces om tot herbestemming van een gebouw over te gaan of een gebouw aan te kopen.