Ontwikkeling en Realisatie

Geef de herbestemming en realisatie van een bestaand gebouw uit handen, zonder de regie te verliezen.

‘Ontzorgen noemen we dit, en de gebouweigenaar blijft wel nauw betrokken bij het proces’.

Blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat herbestemming en of verduurzaming potentie biedt, dan kan het daadwerkelijke herbestemmingproces beginnen. Eerst wordt de initiatiefase doorlopen. In deze fase worden de ideeën gecreëerd die we vertalen naar een eerste plan. Ook worden de financiële doelstellingen inzichtelijk gemaakt en op haalbaarheid getoetst.

De volgende stap is de ontwerpfase. We werken het plan technisch verder uit en vergunningen worden aangevraagd. De economische haalbaarheid blijven we steeds bewaken. Met een compleet uitgewerkt ontwerp kan een aanbesteding voor de realisatie plaatsvinden. Zodra de aannemer is geselecteerd en gecontracteerd, start de realisatie van het ontwerp. Het proces eindigt met de oplevering en ingebruikname van het gebouw. We hebben door de jaren een efficiënte werkwijze ontwikkeld die kostenbesparend is voor gebouweigenaren. Dit komt door een breed netwerk van professionals die staan voor vakmanschap. Het team bepaalt altijd het grootste deel van het succes van onze projecten.